Kategorie: Wszystkie | O blogu | Po kobiecemu | RAPORT MOBILNOŚĆ 2010 | Rynek | Społeczeństwo | Szorty | Technikalia
RSS

RAPORT MOBILNOŚĆ 2010

poniedziałek, 13 grudnia 2010

„Internet to nie zabawa tylko poważna sprawa.” – zespół badaczy akademickich prezentuje wyniki przygotowanego z inicjatywy iPlusa raportu „Mobilny internet 50+” na temat użytkowania internetu mobilnego przez osoby powyżej 50. roku życia.

 

Informacje o badaniu i iPlus Think Tank: Projekt Mobilność

Badanie „Mobilny internet 50+” przeprowadzono z inicjatywy iPlusa w ramach projektu iPlus Think Tank: Projekt Mobilność, poświęconego społecznym, technologicznym, psychologicznym i ekonomicznym przemianom zachodzącym pod wpływem korzystania z technologii mobilnych, w szczególności internetu mobilnego. Projekt Mobilność został zainicjowany przez iPlusa w 2009 roku i obejmuje szeroko zakrojone badania użytkowników internetu mobilnego (badania „Mobilność 2010 – raport o wpływie internetu mobilnego na jakość życia Polaków” oraz „Internet w życiu studenta”) i programy aktywizacji poszczególnych grup społecznych (m.in. zorganizowana z portalem eDziecko.pl akcja „Mobilna Mama”, zachęcająca młode mamy do podejmowania nowych wyzwań, w których pomocny jest mobilny dostęp do Sieci). W ramach projektu inicjowana jest również dyskusja społeczna, m.in. w serwisach internetowych – na blogu mobilnyinternet.blox.pl, na facebook.com/mobilnyinternet czy w telewizji internetowej Lookr.tv.

Mobilny 50+ OkładkaBadanie „Mobilny internet 50+ – nowe media w rękach starszych użytkowników” przygotował i zrealizował zespół badaczy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Szefową projektu jest Łucja Krzyżanowska z Instytutu Socjologii UW, opiekę ekspercką nad badaniem objęli Mateusz Halawa (Instytut Studiów Społecznych UW) oraz dr Mirosław Filiciak (Centrum Badań nad Kulturą Popularną, SWPS). Badanie ma charakter jakościowy i ma za zadanie wskazać możliwe obecne i przyszłe wykorzystanie nowych mediów przez osoby powyżej 50. roku życia. Celem badania jest również włączenie się do dyskursu publicznego na temat ludzi w wieku 50+ i użytkowania sieci. W raporcie skupiono się na użytkownikach i korzyściach płynących z korzystania z nowych technologii przez osoby 50+, a nie na podkreślaniu cyfrowego wykluczenia tej grupy wiekowej.

Badanie zrealizowano na przełomie sierpnia i września 2010 roku w formie pogłębionych wywiadów z elementami obserwacji etnograficznej oraz wtórnej analizy danych źródłowych (desk research). Wywiady przeprowadzono z 12 osobami w wieku 50-60 lat. Wszyscy badani musieli korzystać z internetu mobilnego kilka razy w tygodniu, musieli także posiadać pasję (hobby), której poświęcali kilka godzin tygodniowo. Ze względu na wielkość i dobór próby opisane przypadki nie stanowią podstawy do generalizacji i zestawień liczbowych.

 

Wyniki badania – wybrane fragmenty

 

1. Internet mobilny jako sposób na niestarzenie się

W raporcie „zebrano historie aktywnych, dojrzałych ludzi, którzy większą część swojego życia spędzili w przekonaniu, że najważniejsza jest praca i dobro innych – rodziny, dzieci. Teraz te osoby mają szansę na zrobienie czegoś dla siebie - czasem poszerzając swoją wiedzę, czasem z pewnym zawstydzeniem oddając się wreszcie swoim pasjom” – pisze we wstępie do badania Mirosław Filiciak.

Nowe technologie dla osób powyżej 50. roku życia to przede wszystkim szansa na niestarzenie się. Przynależność do cyfrowego świata pozwala dotrzymać kroku współczesności. Sprawnym technologicznie 50-ciolatkom dana jest większa kontrola nad życiem i nad tym, kim są, co robią.

Badani starsi użytkownicy internetu są entuzjastyczni wobec możliwości, których dostarcza im technologia, a które młodsze pokolenia są częściej skłonne traktować jako naturalne i oczywiste. Chcą poznać i dogłębnie zrozumieć technologie. Gotowi są poświęcić im więcej uwagi i czasu. Są jednak równocześnie bardziej ostrożni wobec technologii. Zachowują wobec nich pewien dystans, w przestrzeni fizycznej, jak i przestrzeni emocjonalnej.

Przejawy dystansu to między innymi:

  • ograniczona mobilność

Zdecydowana większość badanych rozmówców ma w domu jedno, względnie dwa miejsca, w których korzystają z komputera. Podczas gdy w rękach osób nastoletnich laptop staje się wszędobylskim „zwierzakiem” domowym, który ląduje to na podłodze, to znów na kolanach, niewielu z poznanych w czasie badania użytkowników senioralnych zdarzyło się choćby raz zasiąść z laptopem w fotelu czy na kanapie.

Można więc powiedzieć, że starsi użytkownicy nie doświadczają w pełni „mobilności” a jedynie „wielo-stacjonarności”, która oznacza, że jest kilka miejsc (dom oraz praca lub działka), w których używa się laptopa.

  • samotność w korzystaniu z zasobów sieciowych i lęk przed odsłonięciem

Wśród przebadanych starszych użytkowników uderzała silna „osobność” praktyk powiązanych z technologiami. Podczas gdy u młodych pasje są więziotwórcze, starsi badani zazwyczaj oddawali się swoim pasjom w samotności. Nie mieli potrzeby, a  czasem odwagi, żeby się nimi dzielić.

To, że korzystanie z internetu jest praktyką samotniczą, związane jest także z przekonaniem, że każde odsłonięcie jest zagrażające. Starsi chcą mieć poczucie prywatności, w sieci szukają więc albo anonimowych miejsc o charakterze czysto publicznym, gdzie są biernymi widzami, albo własnego, prywatnego zakątka sieciowego. Skala sieci przytłacza ich, podobnie, jak jej otwartość. Wyraźne granice między tym, co prywatne, a publiczne definiują ich sposoby zachowań w internecie. Jakkolwiek rozumieją, że młodsze pokolenia mają inne podejście, to sami nie zamierzają dostosowywać własnego rozumienia prywatności do standardów promowanych przez sieć.

Dla młodszych użytkowników bardzo ważna jest towarzyska sfera semi-publiczna, a rozległe relacje towarzyskie dzięki różnym cyfrowym usługom i serwisom uzyskują wyraziste medialne reprezentacje. Tymczasem dla starszych osób głównym środowiskiem funkcjonowania jest życie rodzinne oraz wąska grupa towarzyska.

 

2. Komputer obok telewizora

Terenowe obserwacje sugerują zmieniającą się rolę telewizji nie tylko wśród młodszych, ale i wśród starszych. W domach rozmówcówserwisy telewizyjne i gazety były wypierane przez portale informacyjne. Badani użytkownicy chętnie korzystali z portali informacyjnych, samodzielnie porównując kilka źródeł informacji (np. 2-3 portale).

Badani byli również żywo zainteresowani komentarzami innych internautów - w poczuciu badanych rozmówców, dyskusje w miejscach takich jak Onet, Gazeta czy Interia stają się ważnym zwierciadłem naszego społeczeństwa.

 

3. Powody korzystania z internetu mobilnego:

Aktywność sieciowa starszych użytkowników powiązana jest przede wszystkim z pracą i wyszukiwaniem informacji.

Wśród powodów korzystania z mobilnego dostępu do sieci, pojawiały się:

  • posiadanie internetu na własność, wyrwanie się spod dominacji dzieci (model: internet stacjonarny dla dzieci, mobilny – dla rodziców, wynika to m.in. z potrzeby samodzielnego przeglądania zasobów sieciowych, nie spychania „na drugie miejsce w kolejce”)
  • uwolnienie się od biurka w pracy (możliwość pracy poza domem, zabrania laptopa ze sobą na działkę, pracy w niestandardowych godzinach)
  • usprawnienie życia zawodowego (możliwość wykonywania pracy na bieżąco, np. bez konieczności zabierania jej do domu)
  • rozrywka (przeważnie jednak przyoblekana w inne potrzeby, np. dostęp do informacji, potrzeba komfortu, dostęp do okazji handlowych)
  • możliwość zabrania internetu „w gości” (możliwość współużytkowania internetu ze znajomymi i rodziną)

 

4. Internetowe hobby

Młodzi, jak pokazały badania „Młodzi i media” (2009), chwalą się swoimi pasjami nazywanymi „zajawkami”. W przypadku pięćdziesięciolatków jest inaczej: starsi są w swoich hobby bardziej metodyczni i systematyczni a ich zainteresowania nierzadko są pochowane, głęboko ukryte. Internet nierzadko okazuje się ważnym sojusznikiem w uprawianiu i pogłębianiu hobby. W badaniu przytoczone zostały przykłady internetowych hobby, takich jak haft krzyżykowy, wypieki, kibicowanie drużynie piłkarskiej, kultura, antyki, labradory, myślistwo, podróże czy komputery.

Badani są gorliwymi użytkownikami internetu, ale nie czują się pełnoprawnymi obywatelami sieci – nie jest to też ich ambicją, nie uważają, że są odpowiednimi osobami do publikowania własnych treści. Czują również, że internet powinien służyć do „poważnych celów”, takich jak zdobywanie wiedzy, a nie rozrywka.

 

5. Inne kompetencje i potrzeby

Starsi użytkownicy oceniani są przez pryzmat młodych. To, co i w jaki sposób robią w internecie, porównywane jest do tego, co i jak robią młodzi. Nierzadko porównania te wypadają na niekorzyść seniorów. W efekcie dyskurs o starszych internautach zdominowany jest przez mówienie o problemach, ograniczonych kompetencjach, braku umiejętności.

Ten rodzaj „cyfrowego usztywnienia” nie znajduje odzwierciedlenia w typowych badaniach technologicznych kompetencji. Badani użytkownicy za każdym razem osiągali zamierzony cel: wysyłali maile z załącznikami, korzystali z wyszukiwarki, dodawali zdjęcia do internetowej galerii, etc., jednak to wszystko robili w dużo wolniejszym rytmie niż można by oczekiwać, nierzadko popełniając po drodze pomyłki, które częściej były wynikiem niezręczności, niż niewiedzy.

Warto jednak dodać, że niektórzy dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie, uważani powszechnie za posiadających niskie kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami jeszcze klika lat temu zaliczali się do grona early adopters. Byli pionierami wprowadzającymi i wykorzystującymi najnowsze rozwiązania, z których teraz powszechnie korzystają głównie młodzi użytkownicy.

 

* * *

 

Dalsze kroki

Dla Plusa istotne jest, by badanie stanowiło wstęp do tworzenia programów społecznych aktywizujących osoby powyżej 50. roku życia do samodzielnego korzystania z internetu mobilnego. Mirosław Filiciak i Mateusz Halawa w komentarzach do raportu podkreślają, że „opisywane w raporcie praktyki starszych internautów współistnieją ze zdecydowanie bardziej nagłośnionymi praktykami młodych”. Dlatego zdaniem Mateusza Halawy, by zapobiec wykluczeniu cyfrowemu w starszych grupach wiekowych „ważne jest wsłuchanie się w głos starszych i wspomaganie w dalszym korzystaniu z nowych mediów, ale na ich zasadach, z uwzględnieniem ich potrzeb”.


Pełny raport „Mobilny internet 50+” oraz film zarejestrowany podczas badania dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie projektmobilnosc.pl.


czwartek, 24 czerwca 2010

Czy częste korzystanie z Internetu, zwłaszcza mobilnego, ma wpływ na naukę i oceny studentów? Czy przyzwyczajeni do hipertekstu i natychmiastowej komunikacji w serwisach społecznościowych, mikroblogach i komunikatorach studenci są w stanie zrozumieć tekst linearny? Czy dostęp do internetu rozwija czy zabiera czas potrzebny na naukę? Odpowiedzi na te pytania zdobyli badacze ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie we współpracy z iPlusem.

Internet mobilny w życiu studenta

Informacje o badaniu

Badanie „Internet mobilny w życiu studenta” przeprowadzono podczas zimowej sesji egzaminacyjnej w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Wzięło w nim udział 399 studentów rekrutowanych za pomocą ogłoszenia w systemie elektronicznym uczelni. Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiety internetowej (CAWI).


Raport „Internet mobilny w życiu studenta” jest elementem realizowanego przez iPlusa projektu „Mobilność 2010”. Projekt obejmuje szeroko zakrojone analizy zmian społecznych zachodzących pod wpływem internetu mobilnego (w tym badanie „Mobilność 2010 – raport o wpływie internetu mobilnego na jakość życia Polaków”) oraz programy aktywizacji poszczególnych grup społecznych (m.in. akcja „Mobilna Mama” zachęcająca młode mamy do podejmowania nowych wyzwań, w których pomocny jest mobilny dostęp do Sieci). W ramach projektu toczą się również działania online – blog mobilnyinternet.blox.pl, kanał „Mobilny internet” w telewizji internetowej Lookr.tv, strona Mobilny internet w serwisie Facebook i relacje z ważnych wydarzeń dotyczących internetu w serwisie Blip.pl (mobilnyinternet.blip.pl).

 

 

Wyniki badania

Pozytywne nastawienie

W poprzedzającym raport „studencki” badaniu „Mobilność 2010 – raport o wpływie internetu mobilnego na życie Polaków” wykazano, że osoby używające internetu mobilnego mają wyższą samoocenę niż „stacjonarni” użytkownicy. Bardziej optymistycznie podchodzą do siebie i otoczenia. Podobne wyniki otrzymano w badaniu studentów. Badanie przeprowadzone wśród studentów pokazało wyraźny wpływ intensywności korzystania z Internetu na samopoczucie związane z oczekiwanymi ocenami. Studenci, którzy często korzystają z internetu w celu zdobycia informacji naukowych są przekonani o swoich możliwościach w trakcie egzaminów i zaliczeń na uczelni, zaś ci, którzy często poświęcają się rozrywce, np. grom on-line twierdzą, że ich oceny będą zdecydowanie niższe. Efekt ten może wynikać z podzielanych przez badanych i wciąż funkcjonujących stereotypów Internetu jako „złodzieja czasu” lub trzeźwej oceny własnych możliwości.

 

Nauka w internecie i bibliotece

Z badania wynika, że Internet stał się niezbędnym narzędziem koniecznym w funkcjonowaniu na uczelni. W trakcie sesji egzaminacyjnej Internet wykorzystywany jest głównie do kontaktów interpersonalnych oraz do zdobywania informacji potrzebnych w nauce. Jednocześnie takie środowiska jak e-learning oraz Wikipedia są jednymi z najchętniej wykorzystywanych źródeł wiedzy.

Nie można zapominać jednak o istotności „tradycyjnych” źródeł wiedzy. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że w opinii studentów największy związek z rzeczywiście otrzymywanymi ocenami mają: częstość korzystania z biblioteki oraz czytanie podręczników i książek.

 

Internet mobilny czy stacjonarny?

Z internetu mobilnego korzysta stale 32% badanych studentów. Od czasu do czasu z Internetu mobilnego korzysta znacznie większa grupa studentów (56% używa modemu mobilnego a 26% korzysta z internetu przez telefon komórkowy).

Internet stacjonarny jest częściej wykorzystywany do zbierania informacji potrzebnych do nauki. Jednocześnie jest częściej niż mobilny wykorzystywany do celów praktycznych i określanych jako „poważne” (np. obsługa konta bankowego). Internet mobilny natomiast jest równie często jak stacjonarny wykorzystywany przez studentów do utrzymywania kontaktów z innymi osobami i czynności wynikających z „potrzeby chwili” (np. sprawdzenie pogody).

Internet stacjonarny jest wykorzystywany częściej w pracy i w domu. Z Internetu mobilnego badani studenci częściej korzystają w miejscach publicznych (kawiarnie, kluby), w czasie podróży (samochodem, tramwajem, pociągiem) oraz na ulicy. Natomiast na uczelni (w czasie wykładów,  zajęć oraz podczas przerw) oba rodzaje łącza są równie często wykorzystywane. Otwarte pozostaje pytanie, w jakim celu studenci korzystają z Internetu mobilnego podczas wykładów i zajęć akademickich (poszerzanie wiedzy czy kontakty towarzyskie?).

 

Zapamiętywanie tekstu linernego i hipertekstowego

Przyzwyczajenie do sposobu prezentowania informacji w serwisach internetowych, często podzielonych w pojedyncze zdania i krótkie wiadomości, ma wpływ na umiejętności zapamiętywania dłuższych tekstów naukowych uporządkowanych w „tradycyjny” liniowy ciąg. Szczególnie widoczne to jest wśród użytkowników Internetu mobilnego, dla których liczy się przede wszystkim szybkość dotarcia do informacji. Wyniki badania potwierdziły, że tekst pocięty na pojedyncze zdania w badanej próbie był znacznie lepiej zapamiętywany.

Głównym czynnikiem związanym z niższym poziomem rozumienia tekstu linearnego jest częstość korzystania z mikroblogów. Mikroblogi są typowym przykładem informacji podawanych w sposób bardzo zwięzły i krótki, różny od tego, do czego przyzwyczajały nas książki i artykuły. Częste korzystanie z usług, w których dominują bardzo krótkie i hipertekstowe informacje, może prowadzić do trudności w zapamiętywaniu informacji ułożonych w bardziej tradycyjny, liniowy sposób.

 

Nie jest ważne medium a sposób jego wykorzystania

Wyniki analiz korelacji pokazały, że związek pomiędzy intensywnością korzystania z Internetu, a ocenami otrzymanymi w sesji nie jest istotny. Samo korzystanie z medium nie wpływa na oceny, ważny jest sposób wykorzystania internetu. Pozytywny wpływ na spodziewane oceny ma częstość wykorzystywania Internetu w celu zdobywania informacji potrzebnych do nauki, negatywny wpływ na spodziewane efekty w sesji egzaminacyjnej ma za to na przykład częstość grania w gry on-line.

 

Zobacz: Pełny raport „Internet mobilny w życiu studenta”

czwartek, 25 marca 2010

MOBILNOŚĆ 2010 – raport badawczy o wpływie internetu mobilnego na życie Polaków


Jak internet mobilny wpływa na jakość życia Polaków? Co to jest generacja MOB, a czym jest Technologia Nieoswojona? Czy z internetu mobilnego częściej korzystają mężczyźni, czy kobiety, i jaka jest ich samoocena? Czy internet mobilny to poczucie wolności czy poczucie uwiązania? To niektóre z pytań, na które odpowiedź znaleźć można w raporcie z badania „Mobilność 2010 – raport o wpływie internetu mobilnego na życie Polaków”.

 

mobilnosc2010

Informacje o badaniu

Badanie zostało zrealizowane z inicjatywy iPlusa na przełomie 2009 i 2010 roku. Autorem badania jest dr Krzysztof Krejtz, z Instytutu Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Projekt powstał we współpracy z agencją badawczą Oriaq (Grupa IQS). Badanie przeprowadzane było wielopłaszczyznowo – obejmowało zarówno część jakościową (20 indywidualnych wywiadów pogłębionych) jak i próbę ilościową (ankieta przeprowadzona na grupie ponad 1000 osób pokrywającej się z obrazem populacji internautów w Polsce i dodatkowy tzw. boost na grupie ponad 100 użytkowników popularnych mediów społecznościowych, takich jak „Facebook” i „Wykop” oraz portali poświęconych tematyce internetu mobilnego).

 

Wyniki badania

1. Internetu nie ma

Badanie „Mobilność 2010” wyraźnie pokazuje, że Polacy coraz częściej korzystają z nowych technologii (97% uważa że internet jest codziennością). Posiadanie telefonu komórkowego czy laptopa nie jest już wyrazem wysokiego statusu społecznego, lecz niejednokrotnie niezbędną koniecznością w codziennym funkcjonowaniu. Internet obecnie stał się Technologią Oswojoną, tzn. przestaliśmy traktować go jako medium, na rzecz korzystania z konkretnych rozwiązań (przykładowo nie mówimy już, że „będziemy w internecie”, tylko na „Blipie” czy „Facebooku)”. Z internetu korzystamy w domu (jak deklaruje 90% badanych) zmieniając zwyczajowe rozwiązania (podczas gotowania korzystamy z portalu z przepisami, nie zaś z książki kucharskiej), w pracy (40%), a także w  miejscach publicznych (27%), takich jak kawiarnie, puby oraz restauracje.

Zaskakiwać może fakt, że wielu z nas posługuje się siecią również w środkach transportu (19%) – w drodze do pracy lub na spotkanie. Polacy najczęściej wykorzystują internet mobilny do zdobywania informacji, utrzymania kontaktów oraz do rozrywki. Raport pokazuje, że do tych trzech czynności dołączyły też „poważne” cele, czyli zakupy i operacje finansowe (74%). Co ciekawe, mimo akceptacji internetu i szybkiego wpisania go w codzienność, obraz technologii mobilnej oraz jego użytkowników, (zwłaszcza na poziomie emocji) odstaje od tego jak powszechnie jest postrzegany internauta.

 

2. Internet mobilny – Technologia Nieoswojona

Internet mobilny traktowany jest nadal jak nowinka technologiczna, z którą wiążą się wartości i emocje sprawiające, że odczuwany jest do niej dystans (pojawiające się mity: „działa w dużych miastach”, jest „drogi i wolny”, „przeznaczony dla indywidualistów”). Ponadto osoby starsze wyraźnie podkreślają odrębność internetu mobilnego od internetu stacjonarnego, w przeciwieństwie do młodych respondentów, którzy mówią po prostu „internet”, często zdziwieni prośbą o dookreślenie jego rodzaju. Dla nich „internet to internet”.


3. Generacja MOB (Miłośnicy, Obyci, Bierni)

Badanie wyodrębniło 3 wzorce użytkowników internetu mobilnego – Miłośników, Obytych i Biernych. Grupy te różnią się między sobą sposobem konsumpcji technologii „bez kabla”. Miłośnicy to early adopters. Ludzie zafascynowani nowymi technologiami, czyli internauci, którzy najwcześniej testują nowinki technologiczne oraz są aktywni na blogach i forach. To zapewne wśród nich funkcjonuje pokolenie tubylców cyfrowych, ludzi dla których świat bez internetu nie istnieje. Obyci to prawdziwi użytkownicy sieci, którzy traktują internet jak narzędzie ułatwiające kontakty z bliskimi, zakupy czy zbieranie informacji. Autorzy badania podkreślają, że z punktu widzenia socjologicznego są oni najciekawszą grupą, ponieważ dysponują umiejętnością wdrożenia wszelkich nowości technologicznych do własnego życia. Bierni zaś to najbardziej konserwatywna grupa użytkowników, wykorzystująca technologie w swoim życiu w ściśle określony i ograniczony sposób (np. czytanie maili).


4. „Mobilni” myślą o sobie lepiej

Kluczowym wątkiem badania „Mobilność 2010” zbadanie własnego obrazu użytkowników internetu mobilnego. W badaniu zapytano o wpływ, jaki internet mobilny wywarł na życie użytkownika. Okazało się, że możliwość korzystania z internetu mobilnego daje poczucie większej „efektywności osobistej”, która przejawia się w lepszym wykorzystaniu osobistych zasobów (np. czasu i pieniędzy) oraz na posiadaniu większej kontroli nad swoim życiem (tzn. brak straconych okazji). „Mobilni” są również przekonani o swojej wyższej efektywności nie tylko w sferze zawodowej, ale też prywatnej - to ludzie nie tylko wierzący w swoje możliwości, ale i optymistycznie patrzący na świat (są bardziej elastyczni, mniej boją się utraty pracy, widzą więcej możliwości w swoim życiu oraz mają lepszy kontakt z ludźmi). Średnia samoocena użytkowników internetu mobilnego wyniosła 3.18 (w 4 stopniowej skali), natomiast internautów „stacjonarnych” - 3.12.

 

5. Generacja MOB zdominowana przez mężczyzn?

Badanie „Mobilność 2010” wskazało na wyraźne różnice pomiędzy osobami korzystającymi głównie z internetu mobilnego i osobami korzystającym głównie z internetu stacjonarnego. Internauci z dostępem mobilnym to ludzie w większości młodzi - aż 55% z nich korzysta z sieci mobilnie. Mieszkają w dużych miastach, uczą się i mają wysoką samoocenę. Zdecydowana większość generacji MOB to mężczyźni (aż 64%). Wśród kobiet tylko 36% wybiera głównie internet mobilny. Na uwagę zasługują wyniki rozmów z kobietami pokazujące, że chłodną emocjonalnie i nieznaną technologię starają się oswoić opisując ją językiem codzienności, czy  też łatwymi pojęciami technologicznymi, np. „urządzenie na sticku, które zawsze jest ze mną...”.

 

6. Nowa jakość życia – poczucie wolności czy poczucie uwiązania?

Niezwykle interesujące okazały się wyniki badania związane ze zmianą jakościową życia mobilnych. Prawie 40% respondentów jako korzyść wymieniło lepszy kontakt ze znajomymi i rodziną (wbrew obiegowej opinii o niszczeniu więzi społecznych przez internet). Kolejną pozycję zajmowały – ułatwienia w pracy i podczas uczenia się (28%), poczucie mobilności (26%) i stały dostęp do informacji (21%). Badanie wykazało też, że technologia „bez kabla” daje swoim użytkownikom uczucie wolności (47%). Dla mobilnych brak internetu oznacza odcięcie od świata, niemożność uczestniczenia w normalnym życiu. Znika jednak podział na przestrzeń prywatną i publiczną, ponieważ z tych samych serwisów społecznościowych korzysta się zarówno w pracy, jak i w domu. Co ciekawe, poczucie wolności w grupie użytkowników internetu stacjonarnego definiowano przeciwnie, tzn. jako uczucie uwiązania.

 

7. Nowoczesne zarządzanie znajomymi

Respondenci badania obalają przekonanie, że internet mobilny rozluźnia kontakty międzyludzkie. Większość badanych uważa, że technologia mobilna ułatwia utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i usprawnia relację z rodziną. W trakcie rozmów face-to-face pojawił się nowy obraz relacji międzyludzkich, które upodobniają się do procesu „zarządzania innymi zasobami”, w przypadku kontaktu z drugą osobą - „zarządzania znajomymi”. Polega to na zupełnie innym sposobie inicjowania kontaktu z drugim człowiekiem, w którym podstawą nawiązania czy podtrzymania relacji jest przede wszystkim dostępność czasowa oraz gotowość do działania, a nie potrzeba kontaktu z konkretną osobą (w centrum aktywności znajduje się działanie a nie uczestnik działania). Ta nowa podstawa jest z pewnością pochodną rozwoju mediów społecznościowych takich jak „Facebook”, czy „Twitter”, w których można łatwo sprawdzić, co się dzieje u znajomych lub w każdym miejscu poinformować o swoim obecnym statusie.


Podsumowanie

Badanie „Mobilność” 2010 dowodzi, że dostęp do internetu wszędzie i o każdej porze jest coraz silniej wykorzystywany. W społeczeństwie opartym na wymianie informacji coraz bardziej potrzebne staje się, aby nowe technologie dostępne były nie tylko wygodnie i w ekonomiczny sposób, ale również w sposób ciągły. Taki sposób dostępu do wiedzy i rozrywki i komunikacja z innymi osobami związana jest ze zmieniającym się stylem życia człowieka w dobie informacji.

Przeprowadzone badanie utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy świadkami nowego zjawiska w Polsce - kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego przy dużym udziale technologii mobilnej. Takie społeczeństwo bardziej wierzy we własne siły i możliwości, nie boi się wyzwań, a także  niweluje cyfrowe wykluczenie.

 

Zachęcamy również do dyskusji na stronie Facebook.com/mobilnyinternet i śledzenia naszych wpisów na mobilnyinternet.blip.pl.

W telewizji internetowej Lookr.tv na kanale Mobilny Internet obejrzeć również można materiały video poświęcone temu zagadnieniu, w tym debaty na temat wpływu technologii mobilnych na nasze życie.

 

POBIERZ RAPORT

czwartek, 18 marca 2010

Wczoraj w Lookr.tv odbyła się debata na temat wpływu internetu mobilnego na nasze życie. Udział w niej wzięli: Krzysztof Krejtz z Instytutu Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji SWPS (autor badania iPlusa „Mobilność 2010 – raport o wpływie internetu mobilnego na jakośż życia Polaków”) Mateusz Halawa z Instytutu Kultury i Komunikowania SWPS oraz znany bloger, Maciej Budzich z Mediafun.pl. Debata miała na celu zainicjowanie dyskusji społecznej na temat przemian zachodzących pod wpływem nowych mediów i technologii mobilnych.

Przebieg debaty możecie prześledzić na: http://lookr.tv/player.php?id=1545

 

Poniżej skrót najważniejszych tematów poruszanych w trakcie dyskusji. Relację tekstową pisaną na żywo w trakcie dyskusji można także przejrzeć na Blipie (mobilnyinternet.blip.pl).

Raport z badania „Mobilność 2010 – raport o wpływie internetu mobilnego na jakość życia Polaków” będzie udostępniony w najbliższym czasie na naszym blogu oraz w społecznościach (Facebook.com/mobilnyinternet). Osoby zainteresowane otrzymaniem raportu w pierwszej kolejności mogą już dziś przesłać e-mail na adres mobilnyinternet@121pr.pl.

 

PODSUMOWANIE DEBATY

Internetu nie ma

Debata rozpoczęła się od ogólnych przemyśleń na temat internetu – nie tylko tego mobilnego. Internet obecnie stał się technologią oswojoną – nie myślimy o nim jako medium, korzystamy z konkretnych rozwiązań. Nie mówimy, że „będziemy w internecie” tylko „na Blipie, na Facebooku”. Nie ma więc czegoś takiego jak „Internet” – są tylko sposoby korzystania z tego medium. To badacze mówią o technologiach – ludzie chcą się przyjaźnić, dzielić przeżyciami i opowiadać historie (Halawa). Raport „Mobilność 2010” próbuje właśnie dotknąć tego, czego się nie zauważa.

 

Generacja MOB

Z drugiej strony mobilny dostęp do sieci jest nadal technologią znacznie mniej oswojoną niż „stacjonarny”. Pojawiają się również różnice pomiędzy użytkownikami „stacjonarnymi” i „mobilnymi”. W raporcie pojawia się określenie „Generacja MOB”. MOB jest skrótem od „Miłośnicy”, „Obyci” i „Bierni”. Kim są przedstawiciele poszczególnych grup?

„Miłośnicy” to early adopters, najwcześniej testują nowinki technologiczne, „Obyci” to prawdziwi użytkownicy - dla nich technologia jest ważna ale nie jako sama w sobie tylko jako środek komunikacji. Rośnie nam obecnie grupa Miłośników i Obytych w nowych technologiach. Za rok sytuacja będzie zupełnie inna – raport „Mobilność 2011” będzie poruszał zupełnie nowe kwestie, teraz ważne jest zwrócenie uwagi na to, że nowe technologie mają materialny wymiar. W miarę jak laptopy i inne urządzenia zapewniające mobilny dostęp do internetu będą taniały, będzie rosnąć grupa odbiorców.

 

Cyfrowi tubylcy

Już teraz rośnie pokolenie cyfrowych tubylców, ludzi, dla których świat bez internetu nie istnieje. Mówimy tu o dzieciach, które np. włączają sobie bajkę na Youtube i wcale nie myślą o tym, że oglądają ją w internecie. Z obserwacji Mateusza Halawy wynika, że już teraz młodzi nie wyobrażają sobie życia bez dostępu do ulubionych stron sieci. O dniu bez internetu mówią ze zgrozą, jak o dniu bez prądu.

 

Mobilny praktycznie

Do czego wykorzystywany jest przede wszystkim mobilny internet? Do podtrzymywania znajmości, do poszukiwania informacji i do operacji finansowych. To ostatnie świadczy o dużym zaufaniu do tego medium. W pewnym stopniu internet mobilny zastąpił stacjonarny. Główna różnica polega na tym, że działania impulsywne są częściej realizowane mobilnie, a przemyślane – stacjonarnie.

Dlaczego mobilni użytkownicy mają lepsze samopoczucie? Po części wynika to z ich potencjału społecznego – są bardziej elastyczni, mniej boją się utraty pracy, widzą więcej możliwości, mają więcej kontaktów.

 

Pracoholizm i przestrzeń prywatna

Czy będąc non-stop online stajemy się pracoholikami? Czy nie jesteśmy na „ciągłej smyczy” i nie pracujemy 24 godziny na dobę? W pewnym stopniu znika podział na przestrzeń odpoczynku i miejsca do pracy – korzysta się przecież i w pracy i prywatnie z tych samych serwisów (np. Facebooka). Ludzie noszą także swoje laptopy do pracy, by być na bieżąco ze znajomymi (gdy np. w firmie jest utruniony dostęp do serwisów społecznościowych lub gdy w pracy nie ma dostępu do komputera i internetu).

 

Prognozy na 2010-2011

Jakie są prognozy dotyczące internetu mobilnego w 2010 roku? Maciej Budzich uważa, że przyszły rok – dwa lata upłyną pod znakiem geolokalizacji. Robiąc zakupy w sklepie będziemy chcieli otrzymywać np. informacje o tańszych produktach w sklepie obok. Maciek chciałby również zniesienia ograniczeń (limitów ściągania danych) w ofertach na internet mobilny, ponieważ czasem ciężko jest zadeklarować, ile miesięcznie się wykorzysta pakietów. Mateusz Halawa uważa, że pojawić się też może manipulacja danymi rodem z filmów SF (jak w Raporcie mniejszości). Dodaje również, że w cyfrowych mediach jest obietnica tego, że całe życie będzie archiwizowane. A Krzysztof Krejtz podsumowuje, że to ludzie zadecydują, co będzie potrzebne, w którą stronę rozwiną się technologie i która z nich się utrzyma.

 

Debata powyższa miała charakter otwierający – już niebawem zaprosimy do kolejnych – dyskutowane będą między innymi: kobieca strona internetu mobilnego, eksperyment na studentach SWPS i rola internetu mobilnego w życiu studenckim oraz model korzystania z sieci przez osoby publiczne. O datach i godzinach poszczególnych debat będziemy informować na blogu.

wtorek, 16 marca 2010

I DEBATA NA TEMAT WPŁYWU INTERNETU MOBILNEGO NA ŻYCIE POLAKÓW

 

iPlus zaprasza na I debatę dotyczącą wpływu internetu mobilnego na jakość życia Polaków. Debata odbędzie się w środę, 17 marca o godzinie 19.00 i będzie transmitowana na żywo w telewizji internetowej Lookr.tv.

 

Debata poświęcona jest wynikom badania „Mobilność 2010 – raport o wpływie internetu mobilnego na jakość życia Polaków”, który zostanie niebawem opublikowany przez iPlusa. iPlus to mobilny dostęp do Internetu w sieci Plus. Wyznaczanie nowych trendów i dogłębna analiza zachowań społecznych powstających pod wpływem technologii mobilnych są wpisane w działania tej marki. Stąd zaangażowanie iPlusa w projekt badania. Zostało ono przeprowadzone w grudniu 2009 (główna jakościowa i ilościowa część badania) i w lutym 2010 roku (część eksperymentalna). W raporcie z badania poruszane są takie kwestie jak sposoby korzystania z internetu mobilnego, związek internetu mobilnego z social media, samoocena osób korzystających z internetu mobilnego, generacja cyfrowych tubylców oraz podział użytkowników Sieci na Miłośników, Obytych i Biernych.

Publikacji badania towarzyszyć będzie cykl debat poświęconych mobilności i przemianom społecznym, w których udział wezmą socjologowie, kulturoznawcy, psychologowie, twórcy środowiska internetowego oraz znane osoby ze świata mediów.

Pierwsza debata dotyczyć będzie badania ogólnie, kolejne – m.in. roli kobiet w oswajaniu technologii mobilnych, wpływu mobilności na życie studnetów, roli internetu mobilnego w tworzeniu wizerunku osób publicznych.

W debacie otwierającej udział wezmą: twórca badania iPlusa, Krzysztof Krejtz z Instytutu Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji SWPS, Mateusz Halawa z Instytutu Kultury i Komunikowania SWPS oraz znany bloger, Maciej Budzich z Mediafun.pl.

Więcej na temat badania, całości projektu „Mobilność 2010” oraz społecznych aspektów technologii mobilnych można przeczytać na naszym blogu. Zapraszamy również do dyskusji na stronie facebook.com/mobilnyinternet, na Blipie (mobilnyinternet.blip.pl) oraz na czacie podczas transmisji live w Lookr.tv. Materiały video na temat mobilnego internetu można zobaczyć na mobilnyinternet.lookr.tv.

 
1 , 2
Partnerem bloga jest iPlusRaport z badania Mobilny internet 50+