Blog > Komentarze do wpisu

Mobilne wiadomości z dzielnicy

Dość ciekawą perspektywę spojrzenia na wykorzystanie mobilnego dostępu do informacji proponuje jeden z ostatnich raportów przygotowanych przez Pew Internet Research. Oprócz wiadomości z wielkiego świata polityki, rozrywki, sportu interesują nas informacje dotyczące miejsca i społeczności, w której żyjemy. Remont ulicy, ogłoszenie o otwarciu nowej restauracji czy dane dotyczące możliwości korzystania z lokalnego ośrodka sportu są ostatecznie nie mniej ważne niż zmiana na stanowisku premiera czy przegrana narodowej reprezentacji.

W raporcie nie znajdziemy co prawda wyraźnej definicji tego, co jest a co nie jest lokalną informacją (sama kategoria lokalności może być przecież dość szeroka i obejmować równie dobrze dzielnicę miasta jak i cały region). Autorzy proponują jednak kilka typów tego typu danych, dotyczące m.in. pogody, klubów, restauracji i firm, wyników sportowych lokalnych drużyn czy informacji o korkach:Ponad 1/3 badanych korzystająca z mobilnego dostępu do informacji lokalnych jest przekonana o potencjalnej sile swojego wpływu na lokalną społeczność. Czy jednak narzędzia mobilne umożliwiają lepszą integrację z lokalną społecznością? To dość odważna teza i w cytowanym tu raporcie nie znajdziemy argumentów na jej poparcie.

W raporcie przejrzeć można też wiele ciekawych danych dotyczących sytuacji lokalnej prasy. Aż 74 proc. badanych nie akceptuje konieczności płacenia za dostęp do mobilnych wersji wydawanych lokalnie gazet. Dla 39 proc. respondentów także upadek lokalnej prasy nie miałby większego znaczenia (przeciwnie ocenia tę perspektywę 28 proc. badanych). Czy mobilne wersje wydawanych lokalnie gazet mają jakiekolwiek szanse na stanie się prawdziwą alternatywą dla wydań drukowanych?Przy tym temacie warto zastanowić się nad jeszcze jednym zjawiskiem: czy to nie jest przypadkiem tak, że wykształca się już alternatywny system obiegu informacji lokalnych? Nie ma charakteru instytucjonalnego i oparty jest na sieci połączeń w ramach społeczności internetowych (choćby tak popularnych w Polsce osiedlowych for dyskusyjnych).

poniedziałek, 18 kwietnia 2011, mobilnyinternet

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
Partnerem bloga jest iPlusRaport z badania Mobilny internet 50+